počet produktů: 0
cena: 0 CZK
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
Odběr novinek
Mám zájem
možnosti plateb
nejnovější produkty
SlimCol
869 CZK

Zásady zpracování osobních údajů

V těchto zásadách zpracování osobních údajů se dozvíte, jaké osobní údaje jsou o Vás shromažďovány a jakým způsobem jsou používány, navštívíte-li webové stránky www.tadynakupuju.cz . Tento dokument je zákonnou povinností dodržení nařízení EU - GDPR. S Vašimi osobními údaji je nakládáno výhradně v souladu s platnou legislativou.

 

Oznámení o ochraně osobních údajů:

Fyzická osoba Jan Drahoňovsky se sídlem Buštěhradská 611, Hřebeč, PSČ: 27345, IČ: 00999393, (dále též „Provozovatel“) vytyčuje vzájemná práva a povinnosti Provozovatele jako správce osobních údajů a fyzických osob jako subjektu údajů v rámci realizace ochrany osobních údajů, získaných prostřednictvím online aktivit webu www.tadynakupuju.cz (dále též „Web“), jehož je Provozovatel provozovatelem a právních jednání s Webem souvisejících takto:

 1. Úprava ochrany osobních údajů dle tohoto Oznámení vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25.05.2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.
 2. Provozovatel zpracovává a shromažďuje pouze osobní údaje získané od Vás. Osobním údajem je jakákoliv informace, kterou Provozovateli o sobě sdělíte, anebo jsou Vaším online jednáním generovány automaticky a na základě kterých Vás lze identifikovat, nejčastěji jméno a příjmení, bydliště, doručovací adresa, další kontaktní údaje zahrnující zpravidla telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, MAC adresa, cookies apod. Provozovatel nepoužívá žádné formy automatického rozhodování včetně Vašeho profilování. Tyto osobní údaje jsou využívány za účelem Vaší registrace a/nebo přijetí/potvrzení/vyřízení/odeslání/fakturace/reklamace Vaší objednávky a komunikace o ní a jiných nabízených produktech.
 3. Provozovatel zpracovává pouze osobní údaje pro konkrétní účely na základě právních základů. Provozovatel předává Vaše údaje jiným (tzv. zpracovatelům) jen tak, aby mohl splnit vzájemné závazky, tedy např. předává Vaše údaje České poště s.p., aby Vám mohla objednávku doručit.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu:

 • plnění smlouvy s Vámi,
 • plnění zákonné povinnosti jako např. vystavení dokladů,
 • Vámi uděleného souhlasu,
 • oprávněného zájmu Provozovatele a Vaše osobní údaje z Vašich dřívějších objednávek v e-shopu Tadynakupuju.cz dále zpracovávat pro účely zlepšování našich systémů, informování o novinkách, změnách a zajímavostech ze světa produktů, které jsou v e-shopu Tadynakupuju.cz nabízeny,  apod. 

      4. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány maximálně 11 let, zejména z důvodu a způsobem dle archivační lhůty zákona o DPH               anebo z důvodu exspirace souhlasu, byl-li udělen.

 

 5. Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných Provozovatelem, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen. Veškerá svá práva můžete uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-mailové adrese: info@tadynakupuju.cz. Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz či uplatit svá práva u soudu.

 

6. V případě, že Provozovatel prodá či koupí jakoukoliv část obchodního závodu či jinou obdobnou majetkovou hodnotu, může Provozovatel předat či přijmout Vaše údaje předpokládanému prodejci či kupujícímu takové majetkové hodnoty a pokud bude Provozovatel, nebo některé její části převzaty třetí stranou, budou údaje, které Provozovatel, nebo její uživatelé či členové mají, jedním z převáděných aktiv.

 

Účely zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro využití.

Jako správce osobních údajů Vám níže v textu označuji účel zpracování osobních údajů, text bez ztučnění označuje právní základ, jež je v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR, tedy, že takové zpracování je zákonné. Níže uvedené platí pro veškerá zpracování, jež jako správce osobních údajů provádí Provozovatel. 

Právní základy zpracování osobních údajů, tedy aby zpracování osobních údajů bylo zákonné, jsou následující:

 1. výslovný (svobodný a konkrétní) souhlas subjektu údajů, což znamená, že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, který může kdykoliv odvolat,
 2. splnění smlouvy, což znamená, že Provozovatel musí mít osobní údaje odběratele, dodavatele či jiného smluvního partnera, aby ze strany Provozovatele bylo možné splnit smlouvu (objednávku), osobní údaje jsou zapotřebí, aby bylo možné Vám zboží doručit, službu poskytnout tomu, kdo si ji objednal apod.,
 3. splnění (zákonné) povinnosti – zahrnuje zpracování, které ukládá zákon, tedy např. že Provozovatel musí vystavit účetní/daňový doklad, že musí evidovat žádost, kterou u si podáte a jak byla vyřízena apod.
 4. oprávněný zájem (správce), to je množina všech zpracování, která může Provozovatel provádět ve svém zájmu, nikoliv však výslovně na Váš úkor. Tedy např. je v Provozovateli oprávněném zájmu mít na Webu funkční cookies, které zapisují Vaše chování, aby Web správně fungoval a zobrazoval Vám to, co hledáte, bez funkčních cookies by to nebylo možné; bez sbírání analytických cookies by nebylo možné provádět statistiky, které říkají, jak lze pro Vás Web udělat uživatelsky přívětivější nebo i bezpečnější, oprávněných zájmů je mnoho. 

ODBĚRATELÉ 

 1. Registrace uživatelského účtu či členského účtu: plnění smlouvy
 2. Objednávka:

její nedokončení/přijetí/potvrzení/zpracování/vyřízení/reklamace včetně souvisejících operací, s výjimkou fakturace: plnění smlouvy

 1. Ostatní odběratelské smlouvy a jejich plnění: plnění smlouvy
 2. Ostatní zpracování osobních údajů osob, vystupujících za odběratele: plnění smlouvy, oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků)
 3. Cookies funkční: oprávněný zájem správce - zajištění funkčnosti webu
 4. Administrace systémů webu a jiných software: oprávněný zájem správce - správa systémů a interní operace, např. řešení problémů, výpadků, zálohování, obnovy, analýzy dat, vývoje, testování, výzkumu, analytiky, zabezpečení a pro účely průzkumů zajištění bezpečnosti platforem organizace a zlepšování jejich parametrů.
 5. Cookies analytické: oprávněný zájem správce - zajištění a testování uživatelské přívětivosti webu, včetně měření a optimalizace výkonů webu
 6. Statistická zpracování webu a jiných software: oprávněný zájem správce - zajištění a testování uživatelské přívětivosti Webu, včetně měření jeho výkonů, tj. měření a optimalizace výkonů webu, např. Google Analytics
 7. Dotazník heuréka.cz: souhlas subjektu údajů
 8. Zasílání obchodních sdělení správce, jež se věcně váže k historii objednávek nebo poskytovaným službám: oprávněný zájem správce – tzv. zákaznická výjimka dle recitálu 47 GDPR
 9. Zasílání jiných obchodních sdělení správce anebo ve prospěch jiného správce: souhlas subjektu údajů

DODAVATELÉ

 1. Dodavatelské smlouvy a jejich plnění: plnění smlouvy
 2. Ostatní zpracování osobních údajů osob, vystupujících za dodavatele: plnění smlouvy, oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků)
 3. Smlouvy a jejich plnění s jinými třetími osobami: plnění smlouvy
 4. Zpracování osobních údajů z jednostranných jednání třetích osob: oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků) anebo jiný oprávněný zájem

SPOLEČNÉ A OSTATNÍ 

 1. Zpracování osobních údajů subjektů údajů, vystupujících za sebe či třetí osoby (včetně orgánů veřejné moci), odlišných od dodavatelů, odběratelů, zaměstnanců a jejich zástupců v jiných právních vztazích: plnění smlouvy a/nebo oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků) anebo jiný oprávněný zájem
 2. Komunikace/korespondence prostřednictvím elektronických i listinných komunikačních prostředků: plnění smlouvy a/nebo oprávněný zájem, jež souvisí s konkrétním právním postavením správce, zpravidla ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků anebo jiný obdobný oprávněný zájem
 3. Vedení účetnictví a výkaznictví k DPH: plnění zákonné povinnosti.
 4. Zpracování osobních údajů, jež souvisí s jinou konkrétní evidenční povinností, uloženou obecně závazným právním předpisem: splnění zákonné povinnosti
 5. Ověření totožnosti: plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a/nebo oprávněný zájem (zpravidla ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků)
 6. Zpracování osobních údajů z procesních řízení: splnění zákonné povinnosti a/nebo oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků)
 7. Zpracování při uplatnění práv subjektů údajů: splnění zákonné povinnosti

Příjemci osobních údajů

 1. provozovatelé poštovních a kurýrních služeb,
 2. poskytovatelé specializovaných poradenských služeb (např. služby účetní, právní, technické, organizační, ekonomické, podnikatelské, auditorské, znalecké, tlumočnické, daňového poradenství apod.),
 3. provozovatelé služeb webhostingu, serverových a cloudových služeb a registrátoři doménových jmen
 4. provozovatelé služeb kompletace a balení objednávek,
 5. provozovatelé jiných obchodních platforem, jež mohou prostřednictvím platforem Provozovatele inzerovat své produkty a služby a u nichž se subjekt může rozhodnout k registraci, bez ohledu na rozsah obchodní vazby takového provozovatele a organizace,
 6. marketingové agentury a jiné subjekty, které pomáhají s prodejností produktů a služeb Provozovatele,
 7. provozovatelé jiných webů, kteří inzerují produkty a služby Provozovatele na svých webech,
 8. pojišťovny, poskytovatelé platebních služeb, služeb ověřování identity, poskytovatelé kreditních služeb apod.,
 9. poskytovatelé jiných technických služeb Provozovateli,
 10. poskytovatelé zdravotnických služeb a jiných služeb na úseku ochrany bezpečnosti a zdraví při práci, včetně např. závodního lékaře atd. a jejich subdodavatelé (tzv. řetězení zpracovatelů), jež se podrobují stejným pravidlům jako naši prvotní zpracovatelé, výhradně však při splnění některé z následujících podmínek:
 • je nutné zapojit třetí stranu jako poskytovatele služeb za účelem naplnění jakéhokoliv ujednání, které Provozovatel se subjektem uzavřel (např. kompletace objednávky a její zabalení, odeslání balíku prostřednictvím kurýrní služby, zpracování bankovního převodu apod.),
 • jako součást předsmluvního jednání a za účelem přípravy očekávání uzavření ujednání dle písm. a),
 • jako součást systému hodnocení Provozovatele či subjektu (např. www.heureka.cz),
 • za účelem užití analytických informací, též ve spolupráci kooperaci s poskytovateli vyhledávacích služeb, kteří Provozovateli pomáhají při zlepšování a optimalizaci jeho platforem (např. Google Analytics),
 • je-li to od subjektu výslovně požadováno (např. při používání metod ověřování pomocí sociálních sítí);
 • při distribuci části našich platforem pro zobrazení na webech obchodních partnerů Provozovatele,
 • je-li to potřebné za účelem vytvoření, zjištění, provádění či ochrany právních nároků a/nebo vyžaduje-li to obecně závazný předpis a/nebo v dobré víře, že takový přístup, uchování nebo zveřejnění je přiměřeně nezbytné, aby Provozovatel mohl patřičně reagovat na nároky vůči Provozovateli, při soudním řízením, při prosazování jakýchkoliv ujednání s uživateli či spolupracovníky Provozovatele, v případě nouze s ohrožením veřejného zdraví, úmrtí nebo fyzického zranění osoby, v rámci vyšetřování, v rámci ochrany práv, majetku či osobní bezpečnosti Provozovatele, jehouživatelů či spolupracovníků anebo jiných osob

Využití cookies

Provozovatel internetových stránek www.Tadynakupuju.cz využívá pro provoz tohoto Webu technologii cookies.

 Co je cookie a k čemu se používá?

Cookie je malý soubor, který Váš internetový prohlížeč čte nebo ukládá na Vaše koncové zařízení. Tedy na Váš počítač, notebook nebo telefon. Cookies zajišťují to, že internetová stránka je schopna zapamatovat si Vaše volby a stránku Vám tak zobrazovat efektivněji.

Do cookies se například ukládá informace o tom, jaké zboží jste vložili do košíku (jinak by bylo nutné být přihlášený), nebo informace o tom, jak si přejete řadit zboží v kategoriích. Zda podle abecedy nebo podle ceny a řadu dalších věcí. 

Podle účelu dělíme používané cookies do následujících kategorií:

 

Nezbytně nutné cookies 

Vám umožní pohyb po webové stránce a využití jejích základních funkcí. Obvykle jsou nastaveny pouze v reakci na Vaši činnost, která je žádostí o služby, jako je například přihlášení se do zabezpečené části webové stránky. Tyto cookies jsou nezbytné pro použití této webové stránky. 

Funkční cookies se používají, pro rozpoznání, když opětovně navštívíte Web a umožňují Provozovateli nabídnout vylepšené a personalizované funkce jako například uvítání jménem a zapamatování Vašich preferencí (např. Váš výběr jazyka nebo oblasti). Tyto cookies sbírají anonymizované informace a nemohou sledovat Váš pohyb na jiných webových stránkách. Doba platnosti těchto cookies je maximálně 2 roky. 

Analytické a výkonnostní cookies umožňují rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a získat informace o tom, jak je Web používán (např. jaké stránky uživatel otevírá nejčastěji a jestli uživatel dostává z některých stránek hlášení o chybě). Toto pomáhá vylepšit fungování webové stránky, například tak, že je zjišťováno, aby uživatelé snadno našli to, co hledají. Doba platnosti těchto cookies je maximalně 2 roky. 

Reklamní a cílené cookies zaznamenávají Vaše návštěvy na Webu, stránky, které jste navštívili a odkazy, které jste sledovali. Tyto informace jsou využívány pro dodávání reklamy, která je pro Vás a Vaše zájmy relevantní. Tyto informace jsou rovněž používány za účelem omezení počtu opakování reklam, které vidíte, a měření efektivity reklamních kampaní. Za tímto účelem lze sdělit tyto informace i třetím osobám (jako jsou zadavatelé reklamy). Pro užívání těchto cookies je potřeba Váš souhlas. Vaše preference ve vztahu k reklamním a cíleným cookies si můžete kdykoli nastavit v internetovém prohlížeči jak je popsáno níže. Doba platnosti těchto cookies je maximálně 2 roky. 

Použití cookies třetích stran

E-shop Tadynakupuju.cz  využívá služeb třetích stran, aby zjistil, jak užíváte tuto webovou stránku a bylo možno optimalizovat Vaši uživatelskou zkušenost a nabízet Vám reklamy mimo tuto stránku. Tyto třetí strany (zejména reklamní sítě a poskytovatelé externích služeb, jako jsou služby analyzující návštěvnost webu, nebo platební brány) mohou rovněž využívat cookies, nad kterými nemá Provozovatel žádnou kontrolu. 

Co dělat, když si nepřejete, aby se ukládaly cookies?

Váš souhlas s užíváním cookies můžete kdykoli odvolat. Pro tyto účely si prosím přečtěte následující ustanovení:

Změna nastavení Vašeho internetového prohlížeče:

Pokud si přejete vymazat cookies uložené na Vašem zařízení a nastavit Váš internetový prohlížeč tak, aby nepřijímal cookies, můžete tak učinit v nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Nastavení cookies můžete nalézt v záložce «Možnosti», «Nástroje» nebo «Nastavení» internetového prohlížeče, který používáte k návštěvě této webové stránky.

Různé prohlížeče ale mohou používat různé prostředky k deaktivování cookies. Pro více informací prosím klikněte na následující odkazy:

 

 

Dovoluji si Vás upozornit, že pokud nastavením internetového prohlížeče odmítnete užívání a ukládání cookies ve Vašem počítači, budete moci užívat e-shop Tadynakupuju.cz i nadále, některé možnosti a funkce však nemusí fungovat správně.

Informace o používaných cookies

Kategorie cookies

Odkaz na stránku s více informacemi

Analytické nebo výkonnostní cookies

 

 

 

 

Platební brána BARION

Google Analytics

Facebook

Smartlook

Smartsupp

VWO

Barion

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Oznámení o ochraně osobních údajů.  

Souhlasím
Nesouhlasím